5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir?
Название5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir?
страница11/27
Дата конвертации27.09.2012
Размер1.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://test1.strana.az/files/w/Mama.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

464) Cərrahi müdaxilə üçün nə göstəriş deyil?

A) Mioma yumurtalıqların şişi ilə eyni zamanda olduqda

B) Mioma 7 – 8 həftəlik ölçüdədir, qanaxma vermir

C) Yumurtalıqların kistası

D) Mioma endometriozla birlikdə olduqda

E) Tez böyüyən uşaqlıq mioması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


465) Uşaqlıq borularının uzunluğu neçə sm olur?

A) 5 – 6 sm

B) 15 – 16 sm

C) 7 – 8 sm

D) 8 – 9 sm

E) 10 – 12 sm


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


466) Aşağıdakı şişlərdən hansı maskulinizə edici şişlərə aiddir?

A) Tekoma

B) Sistadenoma

C) Androblastoma

D) Teratoma

E) Dishermioma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


467) Azospermiya nədir?

A) Eyakulyatda spermatazoidlərin olmaması

B) Eyakulyatda yetkin spermatazoidlərin olmaması

C) Eyakulyatda spermatazoidlərin hərəkətsiz olması

D) Eyakulyatda spermatazoidlərin sayının az olmaması

E) Eyakulyatın olmaması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


468) Normada eyakulyatda ən azı nə qədər spermatazoid olmalıdır?

A) 50 ml

B) 40 ml

C) 20 ml

D) 100 ml

E) 30 ml


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


469) Eyakulyatda morfoloji cəhətdən neçə faiz normal spermatazoid olmalıdır?


A) 30 %

B) 100%

C) 60%

D) 70%

E) 45%


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


470) Eyakulyatda normada neçə faiz spermatazoid yaxşı və əla hərəkətli olmalıdır?

A) 100%

B) 45%

C) 30%

D) 80%

E) 60%


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


471) Aşağıdakılardan hansı vulvanın xərçəngqabağı xəstəliklərinə aiddir?

A) Xorionepitelioma

B) Androblastoma

C) Dishermioma

D) Ektropion

E) Krauroz


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


472) Endometriozun diaqnozunda hansı əlavə müayinə metodlarından istifadə olunur?

A) Laporoskopiya

B) Pertubasiya

C) Qarın boşluğunun punksiyası

D) Bakterioskopiya

E) Histerosalpinqoqrafiya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


473) Uşaqlığın subseroz miomasında hansı ağırlaşma mümkündür?

A) Boru keçməməzliyi

B) Peritonit

C) Güclü uşaqlıq qanaxması

D) Tromboflebit

E) Şiş ağayqcığının burulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


474) Yumurtalığın kistası zamanı hansı ağırlaşma mümkündür?

A) Peritonit

B) Şiş ağayqcığının burulması

C) Güclü uşaqlıq qanaxması

D) Boru keçməməzliyi

E) Tromboflebit


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


475) Trofoblastik xəstəliyə nə aiddir?

A) Krauroz

B) Ektopiya

C) Adenomioz

D) Xorionepitelioma

E) Polip


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


476) Uşaqlıq boynu xərçənginin erkən mərhələsində hansı simptom xarakterikdir?

A) Kontakt qanaxmalar

B) Hematouriya

C) Qonşu üzvlərin basılması

D) Qarında ağrı

E) Qonşu orqanların funksiyasının pozulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


477) Aşağıdakı xəstəliklərin hansı uşaqlıq boynunun fon xəstəliklərinə aid deyil?

A) Disherminoma

B) Leykoplagiya

C) Ektropion

D) Ektopiya

E) Həqiqi erroziya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


478) Oliqospermiya nədir?

A) Eyakulyatda spermatazoidlərin sayının azalması

B) Eyakulyatda spermatazoidlərin hərəkətsiz olması

C) Eyakulyatda yetkin spermatazoidlərin olmaması

D) Eyakulyatın olmaması

E) Eyakulyatda spermatazoidlərin olmaması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


479) Nekrospermiya nədir?

A) Eyakulyatda yetkin spermatazoidlərin olmaması

B) Eyakulyatda spermatazoidlərin olmaması

C) Eyakulyatda hərəkətli spermatazoidlərin olmaması

D) Eyakulyatın olmaması

E) Eyakulyatda spermatazoidlərin sayının az olması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


480) Vulvanın xərçəngi hansı xəstəliyin fonunda əmələ gəlir?

A) Displaziya

B) Krauroz, leykoplagiya

C) Ektopiya

D) Eritroplagiya

E) Androblastoma, psevdoerroziya


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


481) Uşaqlıq boynu xərçəngini hansı xəstəliklə differensiasiya etmək lazımdır?

A) Şıxan sindromu

B) Yumurtalığın apopleksiyası

C) Şerşevski –Terner sindromu

D) Polip

E) Şteyin – Levental sindromu


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


482) Aşağıdakılardan hansı təcili laporaskopiyaya göstəriş deyil?

A) Submukoz mioma zamanı qanaxma

B) Kistanın kapsulunun partlaması

C) Şiş ayaqcığının burulması

D) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

E) Uşaqlığın perforasiyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


483) Aşağıdakılardan hansı təcili laporoskopiyaya göstəriş deyil?

A) Natamam abort

B) Peritonit

C) Uşaqlığın tam cırılması

D) Uşaqlıqdan kənar hamiləlik

E) Şiş ayaqcığının burulması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


484) Aşağıdakılardan hansı adneksit zamanı cərrahi müalicə üçün göstəriş deyil?

A) Piosalpinks, saktosalpinks

B) Kiçik çanaqda ağrı sindromu ilə müşayət olunan geniş bitişmə

C) Kəskin salpinqooforit

D) Boru genezli 1 - cili və 2 – cili sonsuzluq

E) Yumurtalıqların absesi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


485) Aşağıdakılardan hansı histeroskopiya üçün əks göstəriş deyil?

A) Hamiləlik

B) Güclü uşaqlıq qanaxmaları

C) Sonsuzluq

D) Kəskin iltihabi proseslər

E) Uşaqlıq boynunun xərçəngi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


486) “Descensuz uteri” – nə deməkdir?

A) Uşaqlıq qanaxması

B) Uşaqlığın sallanması

C) Uşaqlığın düşməsi

D) Uşaqlığın şöbələrinin bir-birinə nisbətən yer dəyişməsi

E) Uşaqlığın arxaya yönəlməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


487) “Prolapsus uteri” nə deməkdir?

A) Uşaqlığın arxaya yönəlməsi

B) Uşaqlığın yuxarı qalxması

C) Uşaqlığın sallanması

D) Uşaqlığın düşməsi

E) Uşaqlığın şöbələrinin bir – birinə nisbətən yer dəyişməsi


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


488) “Elevatsio – uteri” nə deməkdir?

A) Uşaqlığın şöbələrinin bir-birinə nisbətən yer dəyişməsi

B) Uşaqlığın yuxarı qalxması

C) Uşaqlığın düşməsi

D) Uşaqlığın arxaya yönəlməsi

E) Uşaqlığın sallanması


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


489) Uşalığın üfüqi müstəviyə görə önə yerdəyişməsinə nə deyilir?

A) Anteflexsio uteri

B) Retroversio uteri

C) Antepositio uteri

D) Anteversio uteri

E) Retropositio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


490) Uşaqlığın üfüqi müstəviyə görə arxaya yerdəyişməsinə nə deyilir?

A) Antepositio uteri

B) Retropositio uteri

C) Retraflexio uteri

D) Anteflexio uteri

E) Retroversio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


491) Uşaqlığın cisminin arxaya yönəlməsinə nə deyilir?

A) Retroversio uteri

B) Sinistropositio uteri

C) Dextropositio uteri

D) Retropositio uteri

E) Retroflexio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


492) Uşaqlıq boynu və cismi arasındakı bucağın arxaya yönəlməsinə nə deyilir?

A) Dextroversio uteri

B) Retroversio uteri

C) Sinistroversio uteri

D) Retropositio uteri

E) Retroflexio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


493) Uşaqlıq və uşaqlıq boynu arasındakı iti bucağın həddindən artıq önə yönəlməsinə nə deyilir?

A) Hyperanteversio uteri

B) Retroversio uteri

C) Lateroflexio uteri

D) Hyperanteflexio uteri

E) Antepositio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


494) Aşağıdakı şişlərdən hansı feminizasiya edici şişlərə aiddir?

A) Disherminoma

B) Androblastoma

C) Teratoma

D) Tekoma

E) Mutsinoz sistadenoma


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


495) Uşaqlığın çevrilməsinə nə deyilir?

A) Descensus uteri

B) Prolapsus uteri

C) Elevatio uteri

D) Antepositio uteri

E) İnversio uteri


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


496) Endometriozun müalicəsində hansı dərman istifadə olunur?

A) Oflaksasin

B) Piqevidon

C) Batrafen

D) Doksosiklin

E) Pimafukort


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


497) Yumurtalığın mutsinoz sistadenoması üçün hansı tərif düzdür?

A) Ən çox maliqnizasiya edir

B) Yumurtalığın ən böyük şişi

C) 70% halda maliqnizasiya edir

D) Daha çox ikitərəfli olur

E) Ölçüsü 12 sm - ə qədər


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


498) Yumurtalığın serroz – papilyar sistadenoması üçün hansı tərif düzdür?

A) Çox kameralıdır

B) Ən çox maliqnizasiya olunan yumurtalıq şişidir

C) Daha çox birtərəfli olur

D) Cavan yaşlarda rast gəlinir

E) Ən böyük yumurtalıq şişidir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


499) Yumurtalığın teka hüceyrəli şişi üçün hansı tərif düzdür?

A) Ən böyük yumurtalıq şişidir

B) Ən çox maliqnizasiya edən şişdir

C) Daha çox cavan yaşlarda rast gəlinir

D) 70% hallarda maliqnizasiya edir

E) Yumurtalığın formasını təkrar edir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


500) Yumurtalığın fibroması üçün hansı tərif düzdür?

A) 70% hallarda maliqnizasiya edir

B) Ən böyük yumurtalıq şişidir

C) Ən çox maliqnizasiya edən şişdir

D) Hormonal aktivliyə malikdir

E) Yumurtalığın formasını təkrar edir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


501) Androblastoma üçün hansı tərif düzdür?

A) Ən çox maliqnizasiya edən şişdir

B) Daha çox yaşlı qadınlarda rast gəlinir

C) Maskulinizə edici şişdir

D) Yumurtalığın formasını təkrar edir

E) Ən böyük yumurtalıq şişidir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


502) Teratoma üçün hansı tərif düzdür?

A) Yumurtalığın formasını təkrar edir

B) Dermoid kista

C) Maskulinizə edici şişdir

D) Ən böyük yumurtalıq şişidir

E) Daha çox 60 yaşdan sonra rast gəlir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


503) Aşağıdakı təriflərdən hansı uşaqlıq miomasına aid deyil?

A) Adətən çox saylı olur

B) Ölçüləri tsiklik olaraq böyüyür

C) Adətən 30 yaşdan sonra əmələ gəlir

D) İki kapsulaya malik şişdir

E) Kapsulda yerləşmiş düyünlərdən ibarətdir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


504) Aşağıdakı təriflərdən hansı kistaya uyğun gəlir?

A) Toxumaların patoloji böyüməsi

B) Ölçüləri tsiklik olaraq böyüyür

C) Keyfiyyətcə dəyişmiş hüceyrələrdən əmələ gəlir

D) Mayenin ləngiməsi nəticəsində əmələ gələn boşluq

E) Ətraf toxumaların dağılmasına gətirir


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991


505) Endometrioz nədir?

A) Boşluqda artıq mayenin toplanması

B) Toxumaların patoloji artımı

C) Atreziyaya uğramış follikul

D) Hormonal asılı xəstəlik, endometriyanın heterotopiyası

E) Miometriyanın hiperplaziyası


Ədəbiyyat: B.И. Дуда. «Гинекология», 2002. В.А.Загребина, А.М. Торчинов, «Гинекология», 1991

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

Похожие:

5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir? iconTanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç

5 Döl kürəyinin uşaqlığın ön və arxa divarına olan münasibətinə nə deyilir? iconEk-6 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница