ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері
НазваниеЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері
страница3/5
Дата конвертации27.09.2012
Размер0.71 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/49893.doc
1   2   3   4   5

НАРЫҚ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ


Тақырып 6. Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері

1. Нарықтың мәні мен атқаратын қызметтері. Нарықтың түрлері мен олардың жіктелуі. Нарықтың құрылымы. Нарықтың инфрақұрылымы. Нарық қатынастар жүйесі ретінде. Нарықтық қатынастардың субъектілері. Нарықтың артықшылықтары мен кемшіліктері.

2.Нарықтық экономиканың үлгілері. Бүрынғы кеңестік елдер кеңістігіндегі нарықтық қайта құрулар. Нарықтық қайта құрудың қазақстандық үлгісі. Қазақстан Республикасы жедел экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында.


Тақырып 7. Сұраныс пен ұсыныс

1. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер ететін факторлар. 2. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер ететін факторлар.

3.Сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеті. Нарықтық тепе-теңдік. Сұраныс пен ұсыныс нарықтық экономиканың құралдары ретінде.

4.Икемділік түсінігі. Икемділік теориясының тәжірибеде қолданылуы. Тұтынушы іс-әрекетінің теориясы.


Тақырып 8. Бәсеке және монополия

1. Бәсекенің мәні, оның экономикальгқ рөлі. Жетілген және жетілмеген бәсеке теориясы. Монополия теориясы. Монополиялық бесеке. Акционерлік қоғамдар (корпорациялар). Қаржылық-өнеркәсіптік топтар.

2. Қазіргі жағдайдағы халықаралық монополиялар мен монополистік бірлестіктердің рөлі.

3. Нарықтық экономиканың монополияланбаған секторы. Монополияға қарсы заңдар пен монополияға қарсы саясат.


Тақырып 9. Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым

1. Кәсіпкерлік капитал. Кәсіпкерлік капиталдың ауыспалы айналымы мен айналымы. Негізгі және айналмалы капитал.

2. Кәсіпорын қорларының құрылымы. Қорлардың ауыспалы айналымы мен айналымы. Ауыспалы айналымның сатылары. Физикалық жене моралдық тозу. Амортизация жөне амортизациялық қор. Инвестициялар өндірістік қорларды қаржьшандырудың кезі ретінде. Инвестициялардың құрылымы,

3. Өндіріс уақыты мен айналыс уақыты. Кесіпорынның айналмалы қаражаттары.

4. Кәсіпкерлік капиталды тиімді пайдаланудың көрсеткіштер жүйесі.


Тақырып 10. Өндіріс шығындары

1. Шығындардың түрлері және олардың жіктелуі. Тұрақты және өзгермелі шығындар, өндіріс көлемінің өсуі кезіндегі олардың өзгерістерінің ерекшеліктері. Масштаб әсері. Жалпы, орташа және шекті шығындар, олардың өзара байланысы.

2. Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі өндіріс шығындары және өзара байланысы. Өндірістің трансакциялық шығындары. Өндіріс шығындарын минимизациялау мен пайданы максимизациялау.


Тақырып 11. Өндіріс факторларынан түсетін табыстар

1. Пайданың экономикалық табиғаты, пайда кәсіпкердің табысы және олардың фирманың қызметінің негізгі нәтижесі ретінде. Пайданың мелшерін анықтайтын факторлар.

2. Жалақы. Жалақының мәнін түсінудегі экономистердің көзқарастарының эволюциясы. Еңбекақы телеу нысандары мен жүйелері. Номиналды жөне нақты жалақы. Жалақының деңгейі мен динамикасы.

3. Пайыз - капиталдан түсетін табыс. Пайыздық қойылым. Пайыздық қойылымды анықтайтын факторлар.

4. Экономикалық рента жерден және оның қойнауынан алынатын табыс нысандарында. Рентаның түрлері, Аграрлық қатынастардың ерекшеліктері, жер рентасының пайда болуының себептері мен шарттары.

5. Дифференциалдық рента I жөне II, абсолюттік рента. Жалға төленетін ақы. Жер бағасы.


ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ЗАҢДЬІЛЫҚТАРЫ


Тақырып 12. Жүйе ретіндегі ұлттық экономика

1. Ұлттық экономиканың құрылымы. Қоғамдық ұдайы өндірістің мазмұны мен түрлері. Макродеңгейдегі ұдайы өндірістің үлгілері. Ұдайы өндірістің экстенсивті жөне интенсивті типтері.

2. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. Ұлттық есеп жүйесі. Жалпы ұлттық өнім, жалпы ішкі өнім: есептеу әдістері. Ұлттық табыс: өндіру, бөлу,

қайта бөлу.

3.Ұлттық байлық: мазмұны мен құрылымы. Қазақстан Республикасының ұлттық байлығы. Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру факторлары. Ұлттық экономиканың басты бағыты ретінде қазақстандык кластерлер жүйесін құру.


Тақырып 13. Экономикалық тепе-теңдік жене экономикалық өсу

1.Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. Макроэкономикалық тепе-теңдіктің түсінігі. Жеке, жалпы және нақты тепе-теңдік. Жалпы экономикалық тепе-тендіктің үлгілері.

2. Экономикалық өсу: мәні, керсеткіштері жөне факторлары. Экономикалық өсудің жаһандық тенденциялары, ресурстарды үнемдеу арқылы экономикалық өсуге көшуі. Қазіргі экономикалық өсудің маңызды

факторы - адам капиталы.

3. «Қазақстан-2030» Президент Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауындағы Қазақстан экономикасының дамуының басымды бағыттары.


Тақырып 14. Экономикалық циклдар. Инфляция жене жұмыссыздық

1.Экономиканың циклдық дамуы экономикалық динамиканың жалпылама нысаны ретінде. Циклдық ауытқулардың себептері: ішкі жөне сыртқы.

2. Экономикалық цикл және оның түрлілігі (қысқа, орта, үзақ мерзімді циклдар). Циклдің фазалары. Дағдарыс: маңызы, себептері, әлеуметтік-экономикалық салдары.

3. Инфляция және жұмыссыздық. Инфляцияның себептері, керсеткіштері

мен түрлері.

4.Жұмыссыздық: мәні, себептері мен нысандары. Оукен заңы.

5. Бұрынғы кеңестік экономикадағы экономикалық дағдарыстардың ерекшеліктері. Дағдарысқа қарсы саясат жене Қазақстан Республикасындағы тұрақты экономикалық өсудің бағдарламалары.


МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУ


Тақырып 15. Мемлекетгік реттеу: манызы, мақсаттары, кұралдары

1. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі. Экономиканы мемлекеттік реттеу: мақсаттары, атқаратын қызметтері, құралдары. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі үлгілері. Өтпелі экономика жағдайындағы мемлекеттік реттеу. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері.

2. Ақша-несие жүйесі және Қазақстан Республикасындағы ақша-несие саясаты. Қаржы жүйесі. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік шығындар және жиынтық сұраныс. Қазақстан Республикасының салық және фискалды:

саясаты.


Тақырып 16. Мемлекеттің әлеуметтік жене аймақтық саясаты

1. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мені және мақсаттары Табыстардың құрылымы. Қоғамдағы табыстарды бөлу, теңсіздік мәселесі.

2.ҚР-дағы халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағытты,. Қазақстанның жедел әлеуметтік жаңаруы.

3.Аймактық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары. Қазақстан Республикасының аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.


Тақырып 17. Халықаралық экономикалық қатынастар. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу

1. Халықаралық енбек бөлінісі және елдің бәсекелестік қабілеттілігі. Салыстырмалы артыкшылықтар теориясы. Халықаралық еңбек белінісіндегі Қазақстанның орны.

2. Жаһанданудың қазіргі тенденциялары. Елдің елеуметтік-экономикалық процестеріне жаһанданудың тигізетін әсері. Жаһандық мөселелерді шешудегі халықаралық ынтымақтастық.

3. Сыртқы экономикалық қызметті реттеудің мақсаттары мен қүралдары.

4. Әлемдік интеграциялық процестер мен халықаралық экономикалық үйымдарға Қазақстанның қатысуы. Экономикалық интеграцияның басымды лықтары.


Студенттің өздік жұмысының тақырыптарының мазмұны


НЕПЗП БӨЛІМ

Тақырып 1.Экономикалық теорияның пәні мен әдістері

Әр түрлі мектеп өкілдерінің экономикалық теория пәнін анықтауы. Экономикалық теория курсының логикасы мен құрлымы. Негізгі экономикалық түсініктер: қажеттіліктер, экономикалық игілік ресурстарының шектеулілігі (сиректігі); Экономиканың негізгі үш сұрағы не, қалай, кім үшін өндіру.

Қоғамдық қатынастар жүйесі: әлеуметтік-экономикалық, техникалық-экономикалық, ұйымдық-экономикалық, экологиялық-экономикалық.

Экономикалық ғылымның әдістемесі. Экономикалық процестердің тану әдістері. Экономикалық заңдар мен категориялар.

Экономикалық теория және экономикалық саясат. Экономикалық теорияның қазіргі экономикалық ойлау қалыптастырудағы рөлі.


ҚОҒАМНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ ЖАЛПЫ НЕПЗДЕРІ

Тақырып 2. Қоғамдық өндіріс жөне оньң құрылымы

Қоғам өміріндегі өндірістің мәні. Өмірдің табиғи және әлеуметтік жағдайлары. Игілік, өнім, қызмет. Қажеттіліктердің жіктемесі. Ресурстардың түрлері. Өндірістік мүмкіндіктер қисығы.

Өндірістің негізгі факторлары: еңбек, капитал, жер және кәсіпкерлік қызмет. Өндіріс факторларының өзара орын алмастырушылығы. Еңбек өнімділігі мен қарқындылығы.

Өндірістің өсуінің өндіріс факторларын пайдаланудан тәуелділігі. Өндірістік функция.

Өндірістің мақсаттары мен нәтижелері. Өндірістің тиімділігі.

Қоғамдық өндіріс. Ұдайы өндіріс. Қоғамдық өнімнің қозғалыс сатылары.


Тақырып 3.Экономикалық институттар: меншік жөне кәсіпкерлік

Экономикалық институттар, олардың мәні. ролі мен өзіне тән ерекшелігі. Трансакциялық шығындар концепциясы. Институттар мен ұйымдар.

Меншік экономикалық, заңы және тарихи категория ретінде. Меншіктің мазмұны. «Меншік құқығының» экономикалық теориясы.

Меншіктің түрлері. Меншіктің көптүрлілігінің объективті қажеттілігі. Қазақстан Республикасының меншік қатынастарын қайта кұру.

Кәсіпорын өндірістік бірліктің негізгісі. Кәсіпорындардың

(фирмалардың) үйымдық-қүқықтық нысандары.


Тақырып 4.Экономикалық жүйелердің типтері мен олардың даму заңдылықтары

Экономиканы жүйелі тұрғыда қарастыру қоғамның экономикалық жүйесі және оның әлеуметтік-экономикалық дамуы кезеңдерінің негізгі бағыттары. Экономикалық жүйелердің дамуының критерийлері.

Формациялық түрғы. Өндірістің бес тәсілі.

Дәстүрлі, әкімшілік, нарықтық, аралас экономикалар. Ақпараттық экономика.


Тақырып 5. Қоғамдық шаруашылықтың нысандары. Тауарлы өндіріс. Ақша

Қоғамдық шаруашылықтың негізгі нысандары мен үлгілері. Натуралды шаруашылық, оның белгілері мен ерекшеліктері.

Тауарлы шаруашылық: пайда болу шарттары мен себептері, негізгі белгілері. Тауар. Тауардың қасиеттері: құн және тұтыну құны. Құнның еңбектік теориясы.

Ақшаның мәні. Ақшаның атқаратын қызметтері. Ақша формаларының эволюциясы: тауарлық-ақша, металл, қағаз, несиелік, «электрондық» ақшалар. Ақша айналысының заңы. Ақша реформалары.


НАРЫҚ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУ МЕХАНИЗМДЕРІ


Тақырып 6. Нарық: түрлері, құрылымы, үлгілері

Нарықтың мәні мен атқаратын қызметтері. Нарықтың түрлері мен олардың жіктелуі. Нарықтың құрылымы. Нарықтың инфрақұрылымы. Нарық қатынастар жүйесі ретінде. Нарықтық қатынастардың субъектілері.

Нарықтық экономиканың үлгілері. Нарықтық қайта құрудың қазақстандық үлгісі. Қазақстан Республикасы жедел экономикалық, әлеуметтік және саяси жаңару жолында.


Тақырып 7. Сұраныс пен ұсыныс

Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы. Сұранысқа әсер ететін факторлар. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы. Ұсынысқа әсер ететін факторлар. Сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеті. Нарықтық тепе-теңдік. Сұраныс пен ұсыныс нарықтық экономиканың құралдары ретінде. Икемділік түсінігі. Икемділік теориясының тәжірибеде қолданылуы. Тұтынушы іс-әрекетінің теориясы.


Тақырып 8. Бәсеке және монополия

Бәсекенің мәні, оның экономикальгқ рөлі. Жетілген және жетілмеген бәсеке теориясы. Монополия теориясы. Монополиялық бесеке. Акционерлік қоғамдар (корпорациялар). Қаржылық-өнеркәсіптік топтар.

Нарықтық экономиканың монополияланбаған секторы. Монополияға қарсы заңдар пен монополияға қарсы саясат.


Тақырып 9. Капитал (қорлар). Ауыспалы айналым мен айналым

Кәсіпкерлік капитал. Кәсіпкерлік капиталдың ауыспалы айналымы мен айналымы. Негізгі және айналмалы капитал.

Кәсіпорын қорларының құрылымы. Физикалық жене моралдық тозу. Амортизация жөне амортизациялық қор. Инвестициялар өндірістік қорларды қаржьшандырудың кезі ретінде. Инвестициялардың құрылымы,

Өндіріс уақыты мен айналыс уақыты. Кесіпорынның айналмалы қаражаттары.

Кәсіпкерлік капиталды тиімді пайдаланудың көрсеткіштер жүйесі.


Тақырып 10. Өндіріс шығындары

Шығындардың түрлері және олардың жіктелуі. Тұрақты және өзгермелі шығындар, өндіріс көлемінің өсуі кезіндегі олардың өзгерістерінің ерекшеліктері. Масштаб әсері. Жалпы, орташа және шекті шығындар, олардың өзара байланысы.

Қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі өндіріс шығындары және өзара байланысы. Өндірістің трансакциялық шығындары.


Тақырып 11. Өндіріс факторларынан түсетін табыстар

Пайданың экономикалық табиғаты, пайда кәсіпкердің табысы және олардың фирманың қызметінің негізгі нәтижесі ретінде.

Жалақы. Жалақының мәнін түсінудегі экономистердің көзқарастарының эволюциясы. Еңбекақы телеу нысандары мен жүйелері. Номиналды жөне нақты жалақы.

Пайыз - капиталдан түсетін табыс. Пайыздық қойылым. Пайыздық қойылымды анықтайтын факторлар.

Экономикалық рента жерден және оның қойнауынан алынатын табыс нысандарында. Дифференциалдық рента I жөне II, абсолюттік рента. Жалға төленетін ақы. Жер бағасы.


ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ЗАҢДЬІЛЫҚТАРЫ


Тақырып 12. Жүйе ретіндегі ұлттық экономика

Ұлттық экономиканың құрылымы. Қоғамдық ұдайы өндірістің мазмұны мен түрлері. Макродеңгейдегі ұдайы өндірістің үлгілері. Ұдайы өндірістің экстенсивті жөне интенсивті типтері.

Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. Ұлттық есеп жүйесі. Жалпы ұлттық өнім, жалпы ішкі өнім: есептеу әдістері. Ұлттық табыс: өндіру, бөлу,қайта бөлу.

Қазақстан Республикасының ұлттық байлығы. Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетін арттыру факторлары. Ұлттық экономиканың басты бағыты ретінде қазақстандык кластерлер жүйесін құру.


Тақырып 13. Экономикалық тепе-теңдік жене экономикалық өсу

Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс. Макроэкономикалық тепе-теңдіктің түсінігі. Жеке, жалпы және нақты тепе-теңдік. Жалпы экономикалық тепе-тендіктің үлгілері.

Экономикалық өсу: мәні, керсеткіштері жөне факторлары.

«Қазақстан-2030» Президент Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауындағы Қазақстан экономикасының дамуының басымды бағыттары.


Тақырып 14. Экономикалық циклдар. Инфляция жене жұмыссыздық

Экономиканың циклдық дамуы экономикалық динамиканың жалпылама нысаны ретінде. Циклдық ауытқулардың себептері: ішкі жөне сыртқы.

Инфляция және жұмыссыздық. Инфляцияның себептері, керсеткіштері

мен түрлері.

Жұмыссыздық: мәні, себептері мен нысандары. Оукен заңы.

Бүрынғы кеңестік экономикадағы экономикалық дағдарыстардың ерекшеліктері. Дағдарысқа қарсы саясат жене Қазақстан Республикасындағы тұрақты экономикалық өсудің бағдарламалары.


МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУ


Тақырып 15. Мемлекетгік реттеу: манызы, мақсаттары, кұралдары

Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі. Экономиканы мемлекеттік реттеу: мақсаттары, атқаратын қызметтері, құралдары. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік реттеудің ерекшеліктері.

Ақша-несие жүйесі және Қазақстан Республикасындағы ақша-несие саясаты. Қаржы жүйесі. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік шығындар және жиынтық сұраныс.


Тақырып 16. Мемлекеттің әлеуметтік жене аймақтық саясаты

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: қажеттілігі, мені және мақсаттары Табыстардың құрылымы. Қоғамдағы табыстарды бөлу, теңсіздік мәселесі.

ҚР-дағы халықты әлеуметтік қорғаудың негізгі бағытты,. Қазақстанның жедел әлеуметтік жаңаруы.

Аймактық саясат. Аймақтық саясатты жүзеге асырудың әдістері мен құралдары. Қазақстан Республикасының аймақтық дамуының жағдайы мен болашағы.

1   2   3   4   5

Похожие:

ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconПән оет 1109 «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 5В140100-Ақпаратық жүйе, 5В030100- зангерлік, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы, 5В020200 – Халықаралық қатынастар Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
К, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы, 5В020200 – Халықаралық қатынастар мамандықтарының жұмыс оқу жоспары,...
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Экономикалық жүйе теориясының әдістемелік негіздері. Негізгі экономикалық жүйелер мен оларды дамыту заңдылықтары. Экономикалық жүйені...
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconПән оет 1109 «Экономикалық теория негіздері» Мамандықтар: 5В140100-Ақпаратық жүйе, 5В030100- зангерлік, 5В090200-Туризм, 5В072700 – Азық-түлік өнмдерінің технологиясы, 5В020200 – Халықаралық қатынастар Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика
Бірінші проректор-оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconПән «Занды экономикалық талдау» Мамандық: 050510-Мемлекеттік және жергілікті басқару Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
СӨЖ (СӨЖО) бойынша әдістемелік нұсқауларды құрады 050510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының жұмыс оқу бағдарламасы...
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconЭкономикалық теория негіздері
Курс типі (жбп жалпы білімдік пәндер, бп-базалық пәндер, кп- кәсіби пәндер, ОҚт-оқытудың қосымша түрлері)
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус оет 2110 «Экономикалық теория негіздері» пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде “Мейірбике ісі” 5В110100 мамандығы...
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы
Силлабус оет 2110 «Экономикалық теория негіздері» пән бойынша жұмыс бағдарламасының негізінде “Фармация ” 5В110300 мамандығы үшін...
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconЭкономикалық теория пәні бойынша қысқаша анықтамалық
Экономикалық теория пәні – бұл адамдардың шексіз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоғамдағы шектеулі немесе сирек кездесетін ресурстарды...
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconПән «Экономикалық теория» Мамандықтар 50506 – Экономика, 50509 – Қаржы, 50508 – Есеп және аудит Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
Аға оқытушы Аркенова 50506 – Экономика, 50509 – Қаржы, 50508 – Есеп және аудит мамандықтарының жұмыс оқу жоспары, «Экономикалық теория»...
ЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері iconЛекциялар 15 сағ
Жұмыстық оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен, «Қазақстан Республикасындағы прокурорлық...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница