1 курс
Название1 курс
страница33/41
Дата конвертации23.09.2012
Размер4.85 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.tarmpi.kz/download/ucheb_otdel/ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР ФАКУЛЬТЕТІ.doc
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41

Еңбек технологиясы. (Технология труда. Labor technology)

Пререквизиттер: «Материалдармен жұмыс жасау», «Сәнді композиция негіздері», «Бұйымдар технологиясы»

Постреквизиттер: «Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу», «Табиғи материалдарды көркем өңдеу», «Шеберхана таңдау».

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Жүннен жасалатын бұйымдар. Киіз өнері. Киізден жасалатын дәстүрлі бұйымдар технологиясы. Табиғи материалдармен жұмыс технологиялары.

Курстың мақсаты: Қол еңбегі технологиялары, дәстүрлі және табиғи материалдардан бұйымдар жасау тәсілдері мен жолдары бойынша білім беру.

Курстың міндеті: Дәстүрлі және табиғи материалдармен жұмыс жасау технологияларын игерту.

Әдебиеттер тізімі:

1. Кальней А.А, Капралова В.С. Поляков В.А. Основы методики трудового и профессионального обучения. М., Просвещение,1987

2. Өстеміров К.Кәсіптік оқыту әдістемесі. А., Рауан, 2006

3. Тоқтабаева Ш., Бекқұлова А., Ахмирова Б., Асанова Б. Қазақ киізі: кеше және бүгін. Қолөнершілерге арналған оқу құралы. А, 2008.

4. Өстеміров К. Қазіргі педагогикалық технологиялармен оқыту құралдары. А., 2007.

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі: Таттибаева Г.Б. ассистент


Құрақ тігу, пэчворк. (Лоскутное шитье, пэчворк. Shred sewing)

Пререквизиттер: «Материалдармен жұмыс жасау», «Сәнді композиция негіздері», «Бұйымдар технологиясы»

Постреквизиттер: «Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу», «Табиғи материалдарды көркем өңдеу», «Шеберхана таңдау».

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Дәстүрлі құрақ өнері және оның орындалу технологиясы. Құрақ өнерінің тұрмыста алатын орны. Пэчворк өнерінің ерекшеліктері.

Курстың мақсаты: Қол еңбегі технологиялары бойынша білім беру, соның ішінде дәстүрлі құрақ өнері және пэчворк технологиялары бойынша, сонымен қатар бұйымдар жасау тәсілдері бойынша білім беру.

Курстың міндеті: Дәстүрлі және қазіргі заманғы құрақ құрау түрлері бойынша бұйымар жасауда материалдармен жұмыс жасау технологияларын игерту.

Әдебиеттер тізімі:

1. Муллиарова М.С. Пэйчворг. Технология в школе. А.,2011

2. Зейткешова Э.М. Құрақ құрау. Мектептегі технология. А., 2011.

3. Өстеміров К. Кәсіптік оқыту әдістемесі. А., Рауан, 2006

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі: Таттибаева Г.Б.- ассистент


Қол жұмыстары негіздері (Бисермен өру. Тоқыма. Макраме). (Основы ручных работ (Бисероплетение. Вязание. Макраме). Bases of handworks (Beads weave, Knitting. Makrame))

Пререквизиті: "Материалдардағы композиция», «Материалдармен жұмыс жасау», «Еңбек технологиясы».

Постреквизиті: "Шеберхана таңдау" "Диплом алды практикасы", «Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу».

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Бисермен өру өнері. Моншақтар түрі және моншақ өру технологиясы. Тоқыма өнері. Ілмекпен тоқу түрлері. Ілмекпен үлгілер тоқу. Ілмекпен сәндік панно орындау. Ілмекпен бұйым тоқу. Макраме тоқу өнері. Макраме түрлері және тоқу технологиясы.

Курстың мақсаты: Қол жұмыстары түрлері бойынша, олардың орындалу технологиялары және әдістері бойынша білім беру.

Курстың міндеті: Қол жұмыстарының негіздерін, соның ішіндебисер өру, тоқыма қол өнері түрлеріннің бірі – ілмекпен тоқу, макраме тоқу тәсілдері мен технологиясын игерту

Әдебиеттер тізімі

  1. Мулюкова В.Г. Макраме-искусство узелкового плетения. Тараз, 2007

  2. Все о вязании: Все классические узоры. М.:АСТ: Астрель, 2007

  3. Парьева Е.В. Элегантные украшения из бисера. М., Изд.дом «Ниола 21-й век», 2006

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі : Гаазе Ж.Б. оқытушы


Қол жұмыстары негіздері (Жасанды гүлдер, флористика). (Основы ручных работ (Искусственные цветы, флористика). «Bases of handicraft ( Artificial flowers, flora))

Пререквизиті: "Материалдардағы композиция», «Материалдармен жұмыс жасау», «Еңбек технологиясы».

Постреквизиті: "Шеберхана таңдау" "Диплом алды практикасы", «Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу».

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Жасанды гүлдер жасау және ондағы қолданылатын материалдар мен технологиялар. Гүлдер композициясы. Флористика өнері. Қолданылатын материалдары мен орындалу технологиялары.

Курстың мақсаты: Қол жұмыстары түрлері мен негіздері, олардың орындалу технологиялары және әдістері бойынша білім беру.

Курстың міндеті: Қол жұмыстарының негіздері мен орындалу кезеңдері бойынша білім беру арқылы, олардың жасалу технологияларын игерту.

Әдебиеттер тізімі

  1. Основы декоративного искусства в школе: Учебное пособие для студентов. /Под ред Б.В.Нешумова/.М.,Просвещение,1981

2. Горяинова, О.В. Костюмы и аксессуары для восточных танцев. Ростов на Дону: Феникс, 2005.- 284с.

3. Все о вязании: Все классические узоры Современная энциклопедия домашнего хозяйства. Москва: Астрель, 2006.- 367с.

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі : Гаазе Ж.Б. оқытушы


ДЖ бойынша жұмыс әдістемесі. (Методика дипломного проектирования. Methodology of working on a diploma paper)

Пререквизиттер: «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері», «Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі», «Сурет», «Ғылыми-зерттеу пәндерінің негіздері», «Дизайн негіздері», «Компьютерлік графика», т.б.

Постреквизиттер: «Диплом алды тәжірибесі», «Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу».

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: ДЖ ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасы. ДЖ құрылымы. ДЖ тақырыбын таңдау және негіздеу. ДЖ түрін, мазмұнын, көлемін айқындау. ДЖ тапсырмасын құру. ДЖ тәжірибелік, әдістемелік бөлімдерінің құрылымы мен мазмұны. ДЖ қажетті талаптарға сай рәсімдеу.

Курстың мақсаты: «Дипломдық жоба орындау әдістемесі» пәні дипломдық зерттеу жұмыстарының негіздерінен қажетті білім, іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру.

Курстың міндеті: Білімгерлерге дипломдық жұмыс орындау жүйелілігі бойынша білім беру; теориялық және тәжірибелік білімдерін жүйелеу, бекіту; дипломдық жұмыс орындаудың ғылыми-теориялық негіздерін меңгерту.

Әдебиеттер тізімі:

1. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую,реферат. Ростов на-Дону. 2001

2. Боголюбов Н.С. Методические и творческие задачи при выполнении дипломных работ по изобразительному искусству. (Учебно-методическое пособие для студентов-заочников ХГФ педагогических институтов). М., 1982

3. Жунусов Е.Ж., Абдугалимов Е.Ш. Дипломные работы в педагогических вузах. А., 1991

4. Тажибаева С.Ж., Дубский Ю.В. Методическое пособие по планированию и организации дипломного проектирования. Требования к разработке м оформлению дипломных работ защита и ведение документации. Тараз, 2007

Оқыту әдістері: лекциялық, тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның авторы: Ибраева А.С.- аға оқытушы, ҚР суретшілер Одағының мүшесі.


ДЖ ғылыми-әдістемелік зерттеу ретінде. (Дипломная работа как научно-методическое исследоваие. Diploma work as a scientific methodical study)

Пререквизиттер: «Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеу негіздері», «Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі», «Сурет», «Ғылыми-зерттеу пәндерінің негіздері», «Дизайн негіздері», «Компьютерлік графика», т.б.

Постреквизиттер: «Диплом алды тәжірибесі», «Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу».

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: ДЖ ғылыми-педагогикалық зерттеу әдіснамасы. ДЖ құрылымы. ДЖ тақырыбын таңдау және негіздеу. ДЖ тапсырмасын құру. Тақырып бойынша ғылыми-әдістемелік негіздерді зерттеу бағыттары. ДЖ зерттеу нысанасын айқындау. ДЖ орындау жүйелілігі.

Курстың мақсаты: «ДЖ ғылыми-әдістемелік зерттеу ретінде» пәні бойынша дипломдық зерттеу жұмыстарының негіздерінен қажетті білім, іскерлік пен дағдыларды қалыптастыру бағытында білім беру.

Курстың міндеті: Дипломдық жұмыс орындау барысында ғылыми-әдістемелік зерттеу жұмыстарын жүргізудің жүйелілігі бойынша ғылыми-теориялық негіздерін меңгерту.

Әдебиеттер тізімі:

1. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую,реферат. Ростов на-Дону. 2001

2. Боголюбов Н.С. Методические и творческие задачи при выполнении дипломных работ по изобразительному искусству. (Учебно-методическое пособие для студентов-заочников ХГФ педагогических институтов). М., 1982

3. Жунусов Е.Ж., Абдугалимов Е.Ш. Дипломные работы в педагогических вузах. А., 1991

4. Тажибаева С.Ж., Дубский Ю.В. Методическое пособие по планированию и организации дипломного проектирования. Требования к разработке м оформлению дипломных работ защита и ведение документации. Тараз, 2007

Оқыту әдістері: лекциялық, тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның авторы: Ибраева А.С. аға оқытушы, ҚР суретшілер Одағының мүшесі.


Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу. (Художественная обработка традиционных материалов. Trade materials technology of constructional materials)

Пререквизиттер: "Материалдарды өңдеу технологиясы», «Композиция», «Сурет»

Постреквизиттер: "Таңдау шеберхана" "Диплом алды практика"

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Қазақтың дәстүрлі ұлтық қолөнері түрлері. Жүннен жасалатын бұйымдар. Ши тоқу өнері.

Курстың мақсат: Дәстүрлі жүннен жасалатын қол өнері бұйымдарын орындау жолдары бойынша білім беру

Курстың міндеті: Дәстүрлі қол өнері түрлері, ши тоқу технологияларын меңгерту. Әдебиеттер тізімі

1. Арғынбаев Х. Қазақ халқының қолөнері. Ғылыми-зерттеу еңбек. А., Өнер, 1987

2. Әміргазин Қ. Қазақ қолөнері. А., «Дайк-пресс», 2004

3. Марғұлан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. А., Өнер, 1987

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі: оқытушы Гаазе Ж.Б.


Табиғи материалдарды көркем өңдеу. (Художественная обработка природных материалов. Artistic treatment of natural materials)

Пререквизиттер: "Материалдарды өңдеу технологиясы», «Композиция», «Сурет»

Постреквизиттер: "Таңдау шеберхана" "Диплом алды практика"

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Қағаз пластикасы түрлері. Оригами. Табиғи материалдардан коллаж орындау. Коллаж технологиясы түрлері.

Курстың мақсаты: Қағаз пластикасы түрлерімен таныстыру және табиғи материалдармен жұмыс жасау жолдары бойынша білім беру

Курстың міндеті: Қағаздан және табиғи материалдардан бұйымдар жасау технологияларын меңгерту.

Әдебиеттер тізімі

1. Коллаж: шаг за шагом. /пер с англ./. М., АСТ: Астрель, 2006

2. Романелли Паола. Плетение из прутьев. Стильные вещи для домашнего уюта./пер с ит./ М., ООО «Т.Д., Мир книги, 2005

3. Парьева У.В. Элегантные украшения из бисера. Ростов на Дону, Феникс, 2005

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі: оқытушы Гаазе Ж.Б.


Шеберхана таңдау: тігін шеберхасы. (Мастерские по выбору: швейная мастерская. Workshops on a choice: sewing workshops)

Пререквизиттер: "Материалдарды өңдеу технологиясы», «Композиция», «Сурет»

Постреквизиттер: "Таңдау шеберхана" "Диплом алды практика"

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Қол және машина тігістерінің түрлері. Аппликация түрлері, витраждық аппликация тігу технологиясы. Сәнді жастықтар дайындау және оны жасау барысында қолданылатын машина тігістерінің түрлері.

Курстың мақсаты: Қол және машина тігістерінің түрлері, аппликация түрлері және сәнді жастықтар дайындау жолдары бойынша білім беру.

Курстың міндеті: Қол және машина тігістерінің түрлері жәнеоларды қолдану технологияларын меңгерту.

Әдебиеттер тізімі:

1. Малахова С.А., Журавлева Т.А., Козлов В.Н. и др. Художественное оформление текстильных изделий. М., Легпромбытидат, 1988. – 304 с.

2. Банакина Л.В. Лоскутное шитье. Техника. Приемы. Изделия. – М., АСТ-ПРЕСС, 2000. – 208 с.

3. Основы моделирования и художественного оформления одежды: Учебн. Для сред. Спец. учеб, заведений легкой промышленности/ Т.В.Козлова, Л.Б.Рытвинская, З.Н.Тимашева. – М., Легкая индустрия, 1979. – 168 с.

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі: оқытушы Гаазе Ж.Б.


Шеберхана таңдау: Ағашты көркем ою. (Мастерские по выбору: Художественная резьба по дереву. Workshops on a choice: artistic carving)

Пререквизиттер: "Материалдарды өңдеу технологиясы», «Композиция», «Сурет»

Постреквизиттер: "Дәстүрлі материалдарды көркем өңдеу", "Диплом алды тәжірибесі".

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Қазақтың дәстүрлі ұлтық қолөнері түрлері. Ұлтық үлгіде көркем бұйым жасау технологиясы (тостақ, ожау, фигуралы мүсін). Эскиз жобалау, сызба салып, өлшемін анықтау. Станокта көркем ыдыстар мен ұлтық үлгідегі фигуралар жону. Ағаштан табақша мен көркемдік фигура жону. Ағашты көркем ою арқылы панно жасау.

Курстың мақсаты: Ағаш ою шеберханасында бедерлеп ою, ағаш ою өнері түрлеріне сай орындалу технологиялары бойынша білім беру.

Курстың міндеті: Ағашты көркем ою түрлерін, әртүрлі ою тәсілдерін және бұйымдар жасау жасау жолдарын меңгерту.

Әдебиеттер тізімі:

1. Тәжімұратов. Ә . Шебердің қолы ортақ.. А.,1987

2. Әмірғазин Қ. Қазақ қолөнері. А., Дайк- Пресс, 2004

3. Нәлібаев А. Ағаш ою. А., 1997

Оқыту әдістері: тәжірибелік

Оқыту тілі: қазақ

Бағдарламаның жетекшісі: оқытушы Жусипов Ү.А.

МАМАНДЫҒЫ: 5В040900 – ХОРЕОГРАФИЯ

Академиялық дәрежесі – Өнер бакалавры


1 КУРС


1 семестр – 20 кредит

цикл

код

Пән атауы

кр

цикл

код

Пән атауы

кр

Міндетті компонент- 16 кредит

Таңдау компонент-4 кредит

Жалпы білім беру пәндері

КТ 1101

Қазақстан тарихы

3

Кәсіптендіру пәндері

MA321

F321

D 321

B 321

Музыкалық аспап:

Фортепиано

Домбыра

Баян

1

K(О)Т1(2)

10

Қазақ (орыс) тілі

3

Ihf 1105

Информатика

3

EUR 1105

Экология и устойчивое развитие

2

МTН233


MТ233

Музыка теориясының негіздері

Музыка тарихы

3

TMPK(I)

1201

Классикалық биді оқып үйренудің теориясы мен әдістемесі І

2

TMPNST (I) 1205

Халықтық-сахналық биді оқып үйренудің теориясы мен әдістемесі І

1

KShHT 1301

Қазақ және шет ел хореография тарихы

1

HN 1(2) 302

Хореографиялық мұра

1

2 семестр - 21 кредит

Міндетті компонент- 18 кредит

Таңдау компонент -3 кредит

Жалпы білім беру пәндер

і

K(О)Т1(2)

10

Қазақ (орыс) тілі

3

Базалық пәндер

ООТ139

БSh

Өзін-өзі тану

Би шығармасы

2

IYa1(2)103

Шетел тілі

3

Кәсіптендіру пәндері

MI321

F321

D 321

B 321

Музыкалық аспап:

Фортепиано

Домбыра

Баян

1

ОР 2110

Құқық негіздері

2

OBZh 2111

Основы безопасности жизнедеятельности

1

TMPK(I)

1201

Классикалық биді оқып үйренудің теориясы мен әдістемесі І

3

TMPNST (I) 1205

Халықтық-сахналық биді оқып үйренудің теориясы мен әдістемесі І

4

IKZH 1301

Қазақ және шет ел хореография тарихы

1

HN 1(2) 302

Хореографиялық мұра

1

1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   41

Похожие:

1 курс iconЭлективный курс   В. А. Ходаков моу воротынская средняя школа Перемышльского района Калужской области
Элективный курс предназначен для учащихся 9-10 классов (также может преподаваться в 11 классе как факультативный курс)
1 курс iconИнтеллектуальные системы в гуманитарной сфере
Курс рассчитан на пять семестров. Он начинается в 5 семестре (3 курс) и заканчивается в 9 семестре (5 курс). Таким образом, изучение...
1 курс iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Мамандықтар: 050109 «Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3...
1 курс iconКурс лекций по макроэкономике А. А. Фридман
Особенность предлагаемого курса в том, что он соединяет в себе вводный курс и курс промежуточного уровня по степени охвата материала,...
1 курс iconПроводит набор на курс подготовки
...
1 курс iconКурс Патрологиии © Holy Trinity Orthodox Mission Содержание А. И. Сидоров 1 Курс Патрологиии 1
I. Вероучительные и литургико-канонические памятники первохристианской церкви 28
1 курс iconЫқтималдықтар теориясы және математикалық статистика
«Математика», 050110 «физика», 050111 «информатика» 3 курс, 5 семестр, 050703 «информациялық жүйе» 2 курс, 3 семестр
1 курс iconУчебно-методическое пособие цикл опд. Ф. 08 общепрофессиональные дисциплины Специальность: 021100 «Юриспруденция» казань 2007
«Гражданское процессуальное право», предназначено для студентов юридического факультета (4 курс – очная форма обучения; 5 курс –...
1 курс iconАрнайы курс бағдарламасы Информатика
«Компьютерде іс – қағаздарын жүргізу» тақырыбы бойынша курс бағдарламасы орта жалпы білім беретін мектептің қоғамдық – гуманитарлық...
1 курс iconКурс: пользователь пк. Бастапқы курс Ба ғдарлама мақсаты
Бағдарлама мақсаты: дербес компьютер туралы бастапқы мәліметтер алу, пайдаланушы дағдысын қалыптастыру
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница