13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының
Скачать 67.06 Kb.
Название13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының
Дата конвертации23.09.2012
Размер67.06 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.ukgu.kz/system/files/13.00.01_kyskasha_pasporty.doc
13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім,

этнопедагогика мамандығының

ҚЫСҚАША ПАСПОРТЫ


I. Мамандық формуласы


«Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика» мамандығы теория және практика процесін жетілдірудегі жеке тұлғаның дамуы мен тәрбиесі, дидактиканың теориялық негіздері, мектептану мен салыстырмалы педагогика, тенденциялар мен педагогика тарихы және этнопедагогика, білімнің даму заңдылықтарын зерттеулермен қамтамасыз ететін педагогика ғылымының жеке саласы.

«Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика» мамандығының ерекшілігі педагогикалық болмыстардың методологиялық дамуының, ашық білім мен ақпарат аумағына, этномәдениет пен этнопедагогикалық білім парадигмаларына бағытталу үшін оқыту мен тәрбие процесінде педагогикалық технологияларын құру болып табылады.


ІІ. Зерттеу аумағы


1. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің методологиясы мен әдістемелерін құрастыру.

2. Педагогикалық болмыс маңыздылығының ғылыми-тәжірибелік зерттелуі.

3. Педагогикалық процестің заңдылық дамуының зерттелуі.

4. Педагогикалық процестің мақсатты, мазмұнды, операциялық және бағалы- нәтижелі компоненттерінің дамуы, оқыту, тәрбие және жеке тұлғаның әлеуметтендіруінің теориялық негіздемесі мен әдістемелік қамтамасыздандырылуы.

5. Педагогикалық ойлар және Қазақстандағы мектептің даму тарихын тану.

6. Қазіргі Отандық және шетел педагогика, этнопедагогика, педагогика тарихы мен білімнің теориясы мен практикасының тәжірибесін зерттеу.

7. Білім жүйесінің ұлттық моделінің дамуын құрастыру.

8. Білім жүйесін басқарудағы теориялық-әдістемелік мәселелерін тану.

9. Теориялық-методологиялык негіздеме және білім саласындағы педагогикалық технологиялардың ақпараттандыру процесінің әдістемелік қамтамасыздандырылуы.

10. Қолданбалы педагогика технологиясының дамуы.

11. Педагогикалық кадрлардың ғылыми-тәжірибелік дайындығы және қайта дайындығы.


ІІІ. Ғылыми дәрежесін тағайындаудағы ғылым саласы

Педагогикалық ғылымдар.


13.00.02 – Оқыту және тәрбие теориясы мен әдістемесі

(бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі математика) мамандығының

ҚЫСҚАША ПАСПОРТЫ


I. Мамандық формуласы

«Оқыту және тәрбие теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі математика)» мамандығы бойынша математиканы оқыту процесінің және математиканы оқыту процесіндегі тәрбие заңдылықтарын ізденудегі педагогикалық ғылым саласы. Осы саланың жекешелігі математикалық білім жүйесін меңгерудегі ерекшелігін тану қажеттілігімен айқындалады.


ІІ. Зерттеу аумағы

1. Математикалық білімнің әдіснамалық негіздері:

- категория мен түсініктің маңыздылығын ашу;

- теориялық негіздеме;

- оқыту процесінде математиканы оқыту мен тәрбиелеу принциптері;

- математиканы оқыту мен тәрбиелеу әдістемесінің жетілдіруі мен дамуы;

- жаңа философия мен математика білім парагдигма жағдайындағы оқыту мен тәрбие.

2. Математикалық білімнің мазмұнын анықтау:

- мектепке дейінгі математикалық кеңестігінің мазмұны;

- негізгі мектептің бастауыш математика білімінің мазмұны;

- арнайы орта мектептің математика білімінің мазмұны;

- жоғары мектептің математика білімінің мазмұны.

3. Түрлі типтік оқу орындырындағы математиканы оқыту процесіндегі математиканы оқыту мен тәрбиелеудегі әдістемелік жүйе:

- математиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері;

- математиканы оқыту процесінде математиканы оқытудың мазмұны;

- математиканы оқыту процесінде математиканы оқыту мен тәрбиелеу әдістері;

- математиканы оқыту мен тәрбие құралдары;

- математиканы оқыту нәтижелері, тексеру мен бақылау формалары.

4. Математикалық білім мен іс-әрекет амалдарының әдістемесін тану;

- математикалық түсініктің әдістемелік жетілдірілуі;

- математикалық білім әдістемесін тану;

- математикалық дағды мен іскерлік әдістемесінің жетілдірілуі.

5. Математикалық білімнің мамандырылуы:

- біртұтас педагогикалық процестегі математикалық дайындық;

- математика оқыту процесінде этнопедагогикалық идеялар;

- математиканы оқытудағы жаңа технологиялар;

- математиканы оқыту процесінде оқушылардың іс-әрекетін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару;

- математикалық білімнің ақпараттандырылуы.


ІІІ. Ғылыми дәрежесін тағайындаудағы ғылым саласы

Педагогикалық ғылымдар.

13.00.02 – Оқыту және тәрбие теориясы мен әдістемесі

(бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі бейнелеу өнері) мамандығының

ҚЫСҚАША ПАСПОРТЫ


I. Мамандық формуласы

«Оқыту және тәрбие теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім беру жүйесіндегі бейнелеу өнері)» мамандығы бейнелеу өнерін оқыту процесінің және бейнелеу өнерін оқыту процесіндегі тәрбие заңдылықтарын ізденудегі педагогикалық ғылым саласы. Осы саланың жекешелігі бейнелеу өнері білім жүйесін меңгерудегі ерекшелігін тану қажеттілігімен айқындалады.


ІІ. Зерттеу аумағы

1. Бейнелеу өнерін оқыту әдіснамасы:

- категория мен түсініктің маңыздылығын ашу;

- теориялық негіздеме;

- бейнелеу өнерін оқыту процесінде бейнелеу өнерінің оқыту мен тәрбиелеу принциптері;

- бейнелеу өнерін оқыту процесінде бейнелеу өнеріне оқыту мен тәрбиелеу әдістемесін жетілдіруі мен дамуы;

- жаңа философия мен бейнелеу өнері - білім парагдигма жағдайындағы оқыту мен тәрбие.

2. Бейнелеу өнері білімнің мазмұнын анықтау:

- негізгі мектептің бастауыш бейнелеу өнері білімінің мазмұны;

- арнайы орта мектептегі бейнелеу өнерінен білімінің мазмұны;

3. Түрлі типтік оқу орындырындағы бейнелеу өнерін оқыту процесіндегі бейнелеу өнерін оқыту мен тәрбиелеудегі әдістемелік жүйе:

- оқыту процесінде бейнелеу өнерін оқытудың мақсаты мен міндеттері;

- оқыту процесінде бейнелеу өнерін оқытудың мазмұны;

- оқыту процесінде бейнелеу өнерін оқыту мен тәрбиелеу әдістері;

- бейнелеу өнерін оқыту мен тәрбие құралдары;

- бейнелеу өнерін оқыту нәтижелері, тексеру мен бақылау формалары.

4 Бейнелеу өнерінен білім мен іс-әрекет амалдарының әдістемесін тану;

- бейнелеу өнерінен түсініктің әдістемелік жетілдірілуі;

- бейнелеу өнерінің оқыту әдістемесін тану;

- бейнелеу өнерінен дағды мен іскерлік әдістемесінің жетілдірілуі.

5. Бейнелеу өнері білімнің мамандандырылуы:

- біртұтас педагогикалық процестегі бейнелеу өнерінен дайындық;

- бейнелеу өнерін оқыту процесіндегі этнопедагогикалық идеялар;

- бейнелеу өнерін оқытудағы жаңа технологиялар;

- бейнелеу өнерін оқыту процесінде оқушылардың іс-әрекетін жоспарлау, ұйымдастыру және басқару;

- бейнелеу өнерінбілімнің ақпараттандырылуы.


ІІІ. Ғылыми дәрежесін тағайындаудағы ғылым саласы

Педагогикалық ғылымдар.

13.00.08 – Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі мамандығының

ҚЫСҚАША ПАСПОРТЫ


I. Мамандық формуласы

13.00.08 – Кәсіптік білім берудің теориясы мен әдістемесі мамандығының мазмұны педагогикалық ғылым аумағы болып табылады, ол барлық білім беру мекемелер деңгейіндегі, пәндік салалар аумағындағы, оның ішінде басқару мен оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудағы, қоғам мен мемлекеттің жеке тұлғасы мен еңбек сауда тұтынушылықтағы кадрларды дайындау құрылымын болжамдау мен анықтау мәселелерін қамтып кәсіптік білім беру, дайындық, қайта дайындық пен біліктілікті жоғарылату мәселелерін қарастырады.


ІІ. Зерттеу аумағы

1. Кәсіптік білім беруді дамыту мен маманды кәсіби даярлаудың әдіснамалық негіздері.

2. Жоғары оқу орындарында мамандарды дайындау.

3. Орта кәсіптік білім беру мекемелерінде мамандарды дайындау.

4. Үздіксіз білім беру, болашақ мұғалімнің кәсіптік және ғылыми-зерттеу дайындығының байланысы.

5. Көпсалалы білім беру жүйесінде мамандарды дайындау.

6. Қызметкерлер мен мамандардың біліктілігін көтеру және қайта дайындау.

7. Түрлі типтік оқу орындарындағы мамандықтар бойынша білім берудің барлық сатыларында кәсіптік білім беру мазмұнының ғылыми-техникалық негізі.

8. Кәсіптік білім беру әдістемесі мен мазмұны. Білім беру маркетингі мен менеджменті.

9. Кәсіптік білім беру орындарында оқу - тәрбие процесі.

10. Кәсіптік білім берудегі тәрбиенің теориясы мен әдістемесінің даму тарихы.

11. Кәсіптік мәдениет пен тәрбие проблемалары.

12. Кәсіптік білім берудің жобасы мен іске асыру жүйесі.

13. Кәсіптік білім беруде инновациялық формалардың құрылуы.

14. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі басқару, қаржыландыру және әлеуметтік-экономикалық дамуының педагогикалық проблемалары.

15. Кәсіптік білім берудегі сапа көрсеткіштері.

16. Біртұтас оқыту кеңестік жағдайда кәсіптік білім берудің аумақтандырылуы.

17. Кәсіптік білім беру тәжірибесін тарату және мәселелерін тану.

18. Кәсіптік консалтинг және кеңес беру қызметі.

19 Үздіксіз кәсіби білім берудің теориясы.


ІІІ. Ғылыми дәрежесін тағайындаудағы ғылым саласы

Педагогикалық ғылымдар.

Похожие:

13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының iconЖалпы педагогика, педагогика жєне білім тарихы, этнопедагогика
«Жалпы педагогика, педагогика жєне білім тарихы, этнопедагогика», 13. 00. 08 – «Кєсіптік білім беру теориясы мен єдістемесі» мамандыќтары...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының icon13. 00. 01 Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша кандидаттық минимум сұРАҚтары
...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының iconДиссертациялық кеңес мүшелерінің барлық саны 15. Кеңес құрылатын ұйым негізгі жұмыс орны болып табылатындар 10, шақырылғандар 5
Халықаралық қазақ-түрік университетінің 13. 00. 01-Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика, 13. 00. 08-Кәсіптік...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының iconПрограмма дисциплины «этнопедагогика» Специальность (цикл опд. Р. 2): «Дошкольная педагогика и психология»
Подготовка студентов по курсу «Этнопедагогика» в соответствии с требованиями «Государственного образовательного стандарта впо по...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының iconЛекция: 30 сағ
Педагогиканың жалпы негіздері және тәрбие теориясы” пәні бойынша 050103, “Педагогика және психология” – мамандығының студенттері...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының icon«6М010300 – Педагогика және психология» мамандығы бойынша магистратураға түсушілерге арналған мамандық БОЙЫНШа түсу емтиханының бағдарламасы алматы 2012
Бағдарлама ««6М010300 – Педагогика және психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес жасалған. Бағдарламаны...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының icon6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін
...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының icon6М010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім магистрі академиялық дәрежесін алу үшін
...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының iconДиссертациялық жұмыс Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Педагогика» кафедрасында орындалған
...
13. 00. 01 – Жалпы педагогика, педагогика тарихы және білім, этнопедагогика мамандығының iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
ВО10300 «Педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналған зертханалық жұмыстарын жүргізуге
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница